ขายที่ดินแม่ปะ อ.แม่สอด (5-1-0.6 ไร่) /18,500,000

รายละเอียดสินค้า
ขายที่ดิน 5-1-0.6 ไร่ (โรงงานไม้เดิม)
ตรงข้ามวัดเวฬุวัณ ต.แม่ปะ ถนน สาย 105 (แม่สอด-แม่สะเรียง)เป็นสายหลัก เข้าสู่ที่ดิน
ขายจบที่ 18,500,000
เอกสารพร้อม ตกลงแล้วโอนได้ทันที
-มีบ้านพักอาศัยไม้สัก 1 ชั้น 1 หลัง
-อาคารสำนักงาน ขนาดประมาณ 90 ตร.ม.
-บ้านพักคนงาน
..........................................................................................................

ณเรศ /(061)559-4945
เล็ก /(095)494-1991
l i n e i d : k.ress