ขายแอร์ AIR DAIKIN FTM_Series R-32

รายละเอียดสินค้า
AIR DAIKIN FTM_Series R-32
1 FTM09PV2S ราคาโปรโมชั่น 13,400.00
2 FTM13PV2S ราคาโปรโมชั่น 15,900.00
3 FTM15PV2S ราคาโปรโมชั่น 18,900.00
4 FTM18PV2S ราคาโปรโมชั่น 23,900.00
5 FTM24PV2S ราคาโปรโมชั่น 34,500.00
6 FTM28PV2S ราคาโปรโมชั่น 35,800.00

AIR DAIKIN Sabai Inverter II (FTKQ-UV2S)
1 FTKQ09UV2S ราคาพร้อมติดตั้ง 13,900.00
2 FTKQ12UV2S ราคาพร้อมติดตั้ง 16,000.00
3 FTKQ15UV2S ราคาพร้อมติดตั้ง 19,500.00
4 FTKQ18UV2S ราคาพร้อมติดตั้ง 24,500.00
5 FTKQ24UV2S ราคาพร้อมติดตั้ง 34,200.00

AIR DAIKIN Smile Lite Inverter (FTKF-UV2S)
1 FTKF09UV2S ราคาพร้อมติดตั้ง 15,400.00
2 FTKF12UV2S ราคาพร้อมติดตั้ง 18,300.00
3 FTKF15UV2S ราคาพร้อมติดตั้ง 21,900.00
4 FTKF18UV2S ราคาพร้อมติดตั้ง 26,100.00
5 FTKF24UV2S ราคาพร้อมติดตั้ง 36,500.00

ที่ตั้ง :100/481 ถนนแจ้งวัฒนะซอย 10 แขวงทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
มือถือ :089-303-9969
โทรศัพท์ :02-976-9981
โทรศัพท์ :02-982-2556
เว็บไซต์ : https://www.pluempitiair.com
Facebook :https://th-th.facebook.com/Pluem0893039969/