ขายแอร์ AIR DAIKIN FTM_Series R-32

รายละเอียดสินค้า
AIR DAIKIN FTM_Series R-32
1 FTM09PV2S ราคาโปรโมชั่น 13,400.00
2 FTM13PV2S ราคาโปรโมชั่น 15,900.00
3 FTM15PV2S ราคาโปรโมชั่น 18,900.00
4 FTM18PV2S ราคาโปรโมชั่น 23,900.00
5 FTM24PV2S ราคาโปรโมชั่น 34,500.00
6 FTM28PV2S ราคาโปรโมชั่น 35,800.00

AIR DAIKIN Sabai Inverter II (FTKQ-WV2S)
1 FTKQ09WV2S ราคาพร้อมติดตั้ง 14,800.00
2.FTKQ12WV2S ราคาพร้อมติดตั้ง 17,300.00
3.FTKQ15WV2S ราคาพร้อมติดตั้ง 20,700.00
4.FTKQ18WV2S ราคาพร้อมติดตั้ง 25,200.00
5.FTKQ24WV2S ราคาพร้อมติดตั้ง 36,200.00
AIR DAIKIN Smile Lite Inverter (FTKF-WV2S)
1.FTKF09WV2S ราคาพร้อมติดตั้ง 16,700.00
2.FTKF12WV2S ราคาพร้อมติดตั้ง 19,500.00
3.FTKF15WV2S ราคาพร้อมติดตั้ง 23,500.00
4.FTKF18WV2S ราคาพร้อมติดตั้ง 27,200.00
5.FTKF24WV2S ราคาพร้อมติดตั้ง 38,800.00

ที่ตั้ง :100/481 ถนนแจ้งวัฒนะซอย 10 แขวงทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
มือถือ :089-303-9969
โทรศัพท์ :02-976-9981
โทรศัพท์ :02-982-2556
เว็บไซต์ : https://www.pluempitiair.com
Facebook :https://th-th.facebook.com/Pluem0893039969/